Leren kun je leren !


TRAINING LEREN-LEREN METHODE

Leersucces is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: goed ontwikkelde metacognitieve vaardigheden, effectieve leer- en geheugentechnieken en zelfvertrouwen; met motivatie als verbindende factor.


Het één heeft een directe relatie met het ander.

De LEREN LEREN Methode pakt al deze leerpijlers aan met unieke werkvormen, kennis en visuele didactiek.


Niet de lesstof staat centraal, maar het zo effectief mogelijk leren ervan.


Resultaat = talent + inzet + juiste leertechnieken

Wat zit er in de training? 


  • Je wordt bewust van eigen talenten en het toepassen ervan.
  • Je krijgt inzicht in de werking van de hersenen.
  • Je verbetert je tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode.
  • Je leert de technieken aan een gestructureerde Mindmap.
  • Je leert hoe je informatie snel naar het langetermijngeheugen kunt brengen.
  • Je werkt aan je zelfvertrouwen en pakt faalangstgevoelens aan.
  • Je krijgt inzicht in persoonlijke kwaliteiten, talenten en valkuilen.


Meer info


Voor meer info over de wetenschappelijke onderzoeken die ten grondslag liggen aan deze training verwijzen we je graag naar de website van Kind in Beeld Leren Leren Methode


Trainingsdata


De eerstvolgende training staat gepland op 25 november van 10.00 - 17.00 uur.


Opgeven kan per mail:

info@bijlesheuvelland.nl unsplash